Hướng dẫn giám sát nhà hàng bằng điện thoại thông minh
Hướng dẫn sử dụng phần mềm giám sát bán hàng RMS bằng điện thoại di động thông minh sẽ giúp các bạn có thể giám sát các hoạt động kinh doanh của nhà hàng một cách dễ dàng, cập nhật, chính xác
Hướng dẫn sử dụng phần mềm giám sát bán hàng RMS bằng điện thoại di động thông minh sẽ giúp các bạn có thể giám sát các hoạt động kinh doanh của nhà hàng một cách dễ dàng, cập nhật, chính xác

giam-sat-ban-hang-qua-dien-thoai.jpg

B1. Truy cập vào website: www.amhtech.com.vn

Screenshot_2016-08-28-01-16-30.png

B2. Kích nút đăng nhập, bạn nhập tên đăng nhập, mật khẩu, ấn nút Đăng nhập
B3. Chọn mục Bán hàng

Screenshot_2016-08-28-02-01-09.png

B4. Chọn các chỉ tiêu để lọc báo cáo:
- Báo cáo theo tháng, theo ngày, theo ca, theo khoảng thời gian
- Báo cáo theo loại kho: kho bar, kho bếp, kho tổng hợp, tất cả các kho
- Báo cáo theo loại mặt hàng...

Screenshot_2016-08-28-01-19-05.png

B5. Chọn nút Báo cáo chi tiết

Screenshot_2016-08-28-01-17-50.png

Để xem báo cáo từng ngày trong tháng bạn ấn nút Báo cáo tháng
Để xem chi tiết từng ngày trong tháng chọn ngày muốn xem

Screenshot_2016-08-28-01-24-45.png

Mọi yêu cầu hỗ trợ xin vui lòng gọi: 0983 072 886
9/28/2016 11:09:57 PM