Cách cấu hình IIS trong Windows 7 để chạy Asp.net
Bài tập này giúp sinh viên biết cách tạo website Asp.net  bằng Visual Studio 2010
Làm quen với một số Server Control cơ bản: Button, TextBox, Label
Biết cách biên dịch và thực thi website trong Visual Studio 2010
Biết cách cấu hình IIS trong Windows 7(Sau khi cấu hình xong, ta thiết lập để chạy bài tập 1)

Mục đích:

-          Bài tập này giúp sinh viên biết cách tạo website Asp.net  bằng Visual Studio 2010

-          Làm quen với một số Server Control cơ bản: Button, TextBox, Label

-          Biết cách biên dịch và thực thi website trong Visual Studio 2010

-          Biết cách cấu hình IIS trong Windows 7(Sau khi cấu hình xong, ta thiết lập để chạy bài tập 1)

Các bước cấu hình như sau:

Bước 1: Vào Start Menu / chọn Control Panel:

h7

Bước 2: Chọn Programs and Features

h8

Bước 3: Chọn Turn Windows features on or off, rồi checked vào Internet information Services như hình bên dưới:

h9

Sau khi checked xong thì nhấn nút “OK”, tùy thuộc vào cấu hình của máy mà quá trình này diễn ra nhanh hay chậm, thông thường khoảng gần 5 phút.

Bước 4: Chọn Administrative Tools

h10

Bước 5: Double click vào “Internet Information Services (IIS) Manager

h11

Màn hình IIS Manager sẽ hiển thị ra như bên dưới:

h12

Bước 6: Thiết lập Application Pool, bấm chuột phải vào Application Pools/ chọn Add Application Pool… như hình dưới đây:

h13

Màn hình Add Application Pool sẽ hiển thị ra như bên dưới:

Mục Name: Nhập tên cho Application Pool (tên tùy ý do ta đặt – ví dụ mypool)

Mục .Net Framework version: chọn .Net Framework v4.0… (do ta làm asp.net 4.0)

h14

Sau đó click OK để chấp nhận tạo Application “mypool”, ta được kết quả như bên dưới:

h15

Bước 7: Đăng ký asp.net vào hệ thống:

-          Chọn Visual Studio Command Prompt (2010) như hình bên dưới (chú ý phải là tài khoản có quyền Administrator, trong trường hợp này ta có thể bấm chuột phải vào công cụ này rồi chọn Run As Administrator):

h16

Cửa sổ commandline của Visual Studio hiển thị lên, ta gõ lệnh “aspnet_regiis  -i”, hệ thống sẽ tiến hành đăng ký aspnet. Ta phải đợi cho tới khi báo kết thúc quá trình đăng ký (xem hình trên).

Bước 8: Tiến hành cài đặt website vào IIS

h17

Hình trên chụp đường dẫn lưu bài tập 1. Ta copy đúng đường dẫn mà ta đã lưu bài tập 1 vào ổ cứng rồi tiến hành đưa vào IIS như sau:

h18

Bấm chuột phải vào Default Website / chọn Add Application …

h19

Alias: nhập tên bất kỳ mà ta mong muốn (không nên để khoảng trắng) – baitap1

Application pool: Bấm select và chọn tới mypool mà ở bước 6 ta đã làm

Physical Path: bấm “…” trỏ tới đúng đường dẫn lưu bài tập 1(hoặc paste đường dẫn vào đây cho lẹ do ta vừa copy đường dẫn ở trên)

Bước 9: Thực thi website

h20

Bấm chuột phải vào baitap1/ Manage Application / Browse như hình trên

Ta được kết quả như bên dưới:

h21

Như vậy ta đã biết cách cấu hình IIS và thực thi được 1 website cụ thể. Có thể mới đọc qua ta thấy nó nhiều bước rắc rối, nhưng ở đây Tôi chủ ý tách ra nhiều bước để hướng dẫn chi tiết, các bạn cố gắng làm theo từng bước, lần cấu hình tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

9/28/2016 9:23:44 PM