CHIA SẺ MÁY IN GIỮA 2 MÁY TÍNH SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH KHÁC NHAU
Ở đây, máy in được cắm vào máy tính sử dụng Windows 7 (Thường được sử dụng in nhiều nhất)

Ở đây, máy in được cắm vào máy tính sử dụng Windows 7 (Thường được sử dụng in nhiều nhất)

CÀI ĐẶT CHO MÁY TÍNH SỬ DỤNG WINDOWS 7

Bước 1.0:

 Tại màn hình máy tính ->Vào Start -> Control Panel -> Devices and Printers

Bước 2.0:

Chọn và Click chuột phải chọn Set as default printer: Mặc định là máy chính để in

Tiếp đó, chọn Printer properties

Bước 3.0:

Chọn Sharing. Các bạn tích vào Share this printer -> Chọn OK

Bước 4.0

Cũng tại Control Panel -> Chọn Netword and Sharing Center

Bước 5.0:

Chọn Change advanced sharing settings

Bước 6.0:

Tích vào các lựa chọn như hình

Bước 7.0

Lựa chọn Turn off password protected sharing

CÀI ĐẶT CHO MÁY TÍNH SỬ DỤNG WINDOWS XP

Bước 1.1

Từ màn hình máy tính, chọn Start - >Settings -> Printers an Faxes

Bước 2.1

Chọn Add a printer

Bước 3.1

Chọn Next

Bước 4.1

Các bạn đánh dấu vào ô A network printer, or a printer attached to another computer. Sau đó chọn Next

Bước 5.1

Bạn chọn Browse for a printer ->Next

Bước 6.1

Lựa chọn đúng tên máy in và chọn Next

Bước 7.1

Chọn Yes - >Next

http://thuthuat.taimienphi.vn/chia-se-may-in-giua-2-may-tinh-he-dieu-hanh-khac-nhau-2644n.aspx 
Như vậy là đã xong, bây giờ bạn đã có thể in được trên 2 máy tính sử dụng 2 hệ điều hành khác nhau

4/25/2017 5:27:15 PM