Hướng dẫn cài đặt và cấu hình IIS với Win7, Win8
Đầu tiên ta cần cài đặt IIS 7.5 . Vào Control Panel -> Programs and Features -> chọn Turn Windows features on or off -> Check chọn Internet Information Services

Đầu tiên ta cần cài đặt IIS 7.5 . Vào Control Panel -> Programs and Features -> chọn Turn Windows features on or off -> Check chọn Internet Information Services và check chọn theo hình sau:

Sau đó khởi động IIS bằng cách vào Control Panel -> System and Security -> Administrative Tools chọn Internet Information Services (IIS) Manager . Ở cột bên trái chọn Application Pools ->tạo thêm 2 Application Pools là : ASP.NET v4.0 (chọn Integrated) và ASP.NET v4.0 Classic (chọn Classic) tất cả phần .NET Framework chọn v4.0.30319.

Xong. Giờ add website của mình vào: ở cột bên trái của IIS, chuột phải vào Sites -> add website.

Ở phần physical path, chọn đến thư mục chứa website.

Ở phần Site name, điền tên website (cái này tùy bạn, thích điền j thì điền . Nhưng lưu ý ko dùng các ký tự đặc biệt).

Ở phần Application pool chọn .Net 4.0 mà bạn vừa add thêm ở phần trên.

Ở phần Port, mặc định đang để là 80. Hãy thay bằng cổng khác (gợi ý: 1280,8080, 8888,88, … Lưu ý cổng bạn chọn không được trùng với cổng các website trước của bạn).

Giờ ta chạy thử xem ok chưa.

Kich chuột vào website vừa tao ra trong thư mục site, sau đó click vào content view

Chạy trang web bằng cách chuột phải vào trang cần chạy, chọn browser

Một số lỗi thường gặp:

1. Login failed for user ‘IIS APPPOOL\DefaultAppPool’

Nguyên nhân: do khi thêm website bạn chưa chọn phần Application Pool là .Net 4.0

Khắc phục: chuột phải vào website -> Manage website -> Advanced Settings.

Ở phần Application tool chọn .Net v4.0

Nếu trong danh sách Application pool của bạn ko có .Net 4.0 thì xem lại hướng dẫn phía trên.

Nếu sau khi làm như trên mà không hết lỗi. Các bạn làm tiếp như sau :

Vào Application pool -> .Net v4.0 -> Advanced Settings -> Processor -> identity. Chọn giá trị là LocalSystem

2. Cannot open database "Fashion" requested by the login. The login failed. Login failed for user 'NT AUTHORITY\SYSTEM'.

Khắc phục: vào Sql -> Security -> Login -> 'NT AUTHORITY\SYSTEM chuột phải chọn properties.

Trong cửa sổ hiện ra, chọn User Mapping. Phần Users mapped to this login chọn database của website. Phần Database role members ship chọn db_owner.

9/26/2016 10:32:02 AM